CWO for animal related protocols (CWO DEC)

Sinds 18 december 2014 is de herziene Wet op de dierproeven (Wod) van kracht. Dit heeft vele veranderingen teweeg gebracht in de manier waarop projectvergunningen moeten worden aangevraagd.

Hier kunt u informatie terugvinden over de nieuwe procedure.

In het kort komt dit hierop neer: Aanvraag indienen bij de IvD > beoordeling door IvD > vragen IvD naar onderzoeker > herziende versie naar IvD > beoordeling door IvD > bij akkoord plaatsing op de agenda van de DEC > vragen DEC naar onderzoeker > herziende versie naar DEC > bij akkoord volgt een DEC advies > aanvraag kan incl. het DEC advies naar de CCD worden opgestuurd. De CCD kan dan eventueel ook nog met vragen komen aan de onderzoekers voordat men de vergunning verleend of afwijst. 

Meer informatie over de aanvraagprocedure en de CCD is te vinden op hun website.

Door deze nieuwe procedure zal de wetenschappelijke toetsing op instituutsniveau door de CWO DEC niet meer verplicht worden gesteld. Hiervoor in de plaats is een DEC-Adviescommissie opgericht, bestaande uit de leden van de voormalige CWO-DEC, waar onderzoekers zich toe kunnen wenden voor advies. Men kan via vumc-cca@vumc.nl contact met de adviescommissie opnemen.