Introductory day CaRe research school (highly recommended)

  Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (V10)

   • Organising institute: EpidM, department of Epidemiology and biostatistics, VU University medical center.
   • Contact: EpidM , Tel. 020-44 48188, epidm@vumc.nl
   • Website
   • Duration: 5 days in a conference hotel
   • Credits: 4 EC
   • Language: Dutch
   • Part of the master program Epidemiology

   Korte beschrijving
   De cursus zal de belangrijkste principes van epidemiologisch onderzoek aan de orde stellen. De deelnemers verwerven inzicht in de belangrijkste begrippen, methoden en technieken van epidemiologisch onderzoek. De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden, vormen samen de kern van zowel de algemene als de klinische epidemiologie. De rol van de epidemiologie bij de evaluatie van diagnostische tests komt in deze cursus tevens aan de orde. Daarnaast zullen ook de onderzoeksmethodieken naar de effectiviteit van behandelingen besproken worden.

    Clinimetrics: Assessing Measurement Properties of Health Measurement Instruments (WV40)

     • Organising institute: EpidM, department of Epidemiology and biostatistics, VU University medical center.
     • Contact: EpidM , Tel. 020-44 48188, epidm@vumc.nl
     • Website
     • Duration: 3 days in a conference hotel
     • Credits: 3 EC
     • Language: Dutch and English
     • Part of the master program Epidemiology

     Short description
     Clinimetrics is the scientific discipline that aims to (1) develop methods of assessing the properties of health measurement instruments, (2) apply those methods to develop new, or evaluate existing, health measurement instruments, with the aim (3) to improve the quality of measurements.

     Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes (K72)

     • Organising institute: EpidM, department of Epidemiology and biostatistics, VU University medical center.
     • Contact: EpidM , Tel. 020-44 48188, epidm@vumc.nl
     • Website
     • Duration: 3 days
     • Credits: 2 EC
     • Language: Dutch
     • Part of the master program Epidemiology

     Korte beschrijving
     Doelmatigheidsonderzoek is onderzoek naar een medische voorziening waarbij naast de klinische effectiviteit van die voorziening ook de kosten die gepaard gaan met deze medische voorziening beoordeeld worden. Soms worden ook andere aspecten beoordeeld zoals juridische en ethische aspecten of factoren die de toepassing van de voorziening bevorderen of juist afremmen. Doelmatigheidsonderzoek is praktijkgericht en ondersteunt beleidsmakers op micro-, meso- en macroniveau in het nemen van beslissingen over de allocatie van schaarse middelen.