The SMS study

Sinds 2015 doen we met de longitudinale Student Motivatie en Succes (SMS) studie onderzoek naar factoren die van belang zijn voor de motivatie, het welbevinden en academische prestaties van geneeskundestudenten. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze studie, zoals de informatiebrief met informatie over deelname, maar ook de bevindingen tot nu toe en hoe we deze gebruiken om het onderwijs te verbeteren en aan te passen naar de behoeften van de studenten.

Aspecten waar we in deze studie naar kijken zijn academische motivatie, leerstrategieën, burn-out, bevlogenheid, empathie, persoonlijkheid, opvattingen over onderwijs en academische en professionele prestaties van geneeskundestudenten. Daarbij zijn we geïnteresseerd in verschillen tussen studenten met verschillende achtergronden, zoals etnische achtergrond, toelating via loting of selectie, etc. Geneeskundestudenten van VUmc worden aan het begin van ieder studiejaar uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Op basis van eerdere ervaringen en bevindingen en nieuwe onderzoeksvragen wordt de inhoud van de vragenlijst jaarlijks herzien. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het team Onderzoek van Onderwijs en is onderdeel van verschillende (promotie)onderzoeken. Op deze pagina vindt u meer informatie over het onderzoek, zoals de achterliggende onderzoeksvragen, en houden we u op de hoogte van wetenschappelijke publicaties die hieruit voortkomen.

Voor vragen over het project kunt u mailen naar onderzoekvanonderwijs@vumc.nl  

Studenten kunnen in de informatiebrief meer informatie vinden over het onderzoek en wat er met de verzamelde gegevens gebeurt. Zie downloads onderaan de pagina voor het document Informatiebrief voor studenten.

Onderzoeksposters

Motivatie, leren en academische prestatie van geneeskundestudenten
Rashmi Kusurkar & Gerda Croiset

In dit onderzoek proberen we alle factoren te ontrafelen die een rol spelen bij de invloed van academische motivatie op academische prestaties en hopen wij erachter te komen hoe deze effecten zich ontwikkelen gedurende de gehele geneeskundeopleiding.

Zie PDF Motivatie, Leren en Academische prestatie van geneeskundestudenten bij downloads onderaan de pagina.

Academische motivatie en prestaties van studenten uit etnische minderheidsgroepen
Ulviye Isik

In dit onderzoek werd het type motivatie en studieprestaties van geneeskundestudenten met een Nederlandse meerderheidsachtergrond, Westerse minderheidsachtergrond en niet-Westerse minderheidsachtergrond vergeleken (in totaal 873 studenten). We vonden dat de autonome motivatie (motivatie die voortkomt uit de student zelf, en wat de student belangrijk vindt) van niet-Westerse geneeskundestudenten (bachelor en master) hoger was dan van geneeskundestudenten met een Nederlandse meerderheidsachtergrond. Verder was autonome motivatie positief gerelateerd aan studieprestaties (studiecijfers). Dit gold echter alleen voor bachelorstudenten met een Nederlandse meerderheidsachtergrond en masterstudenten met een Westerse minderheidsachtergrond. 

De uitkomsten van deze studie zijn gepubliceerd:
Isik, U., Wilschut, J., Croiset, G., & Kusurkar, R. A. (2018). The role of study strategy in motivation and academic performance of ethnic minority and majority students: a structural equation model. Advances in Health Sciences Education, 1-15.

Zie PDF Isik et al. 2018 bij downloads onderaan de pagina

Onprofessioneel gedrag van geneeskundestudenten
Marianne Mak

In dit onderzoek proberen we te achterhalen hoe factoren, zoals persoonlijkheid, empathie en professionele identiteitsontwikkeling het professionele gedrag van geneeskundestudenten beïnvloeden.

Zie PDF Onprofessioneel gedrag van geneeskundestudenten bij downloads onderaan de pagina.

Bepalen van het optimale moment voor interprofessioneel opleiden in het medisch curriculum
Cora Visser

Uit het onderzoek blijkt dat de bereidheid om te leren samenwerken in een team met andere beroepen in de zorg samenhangt met de bereidheid om je verplaatsen in het perspectief van anderen en met motivatie voor de geneeskundestudie. Dit perspectief van anderen willen zien vormt een onderdeel van empathie en is aan te leren. Identificatie met de eigen professie bood geen verklaring voor de bereidheid om met andere beroepen in de zorg te leren.

De uitkomsten van deze studie zijn gepubliceerd:
Visser, C. L., Wilschut, J. A., Isik, U., van der Burgt, S. M., Croiset, G., & Kusurkar, R. A. (2018). The Association of Readiness for Interprofessional Learning with empathy, motivation and professional identity development in medical students. BMC medical education, 18(1), 125.

Zie PDF Visser et al. 2018 bij downloads onderaan de pagina.

Effecten van selectie van geneeskundestudenten
Anouk Wouters

In deze studie worden motivatie, bevlogenheid en empathie van studenten die via verschillende procedures zijn toegelaten onderzocht, hoe deze factoren zich ontwikkelen tijdens de geneeskundeopleiding en de associatie met studieprestaties.

Zie PDF Effecten van selectie van geneeskundestudenten bij downloads onderaan de pagina.

Motivatie, bevlogenheid, empathie en studieprestaties van geneeskundestudenten uit verschillende culturen
Anouk Wouters

In deze vergelijkende studie in samenwerking met China en Portugal wordt onderzocht hoe motivatie, bevlogenheid, empathie en studieprestaties verschillen tussen studenten uit individualistische en collectivistische culturen.

Zie PDF Motivatie, bevlogenheid, empathie en studieprestaties van  geneeskundestudenten uit verschillende culturen bij downloads onderaan de pagina.

downloads

print